Lyrics
Yang lang shun i nou
Yun shaun, yi nau lang nau
Na shaun fain
Hi-ho (leng) hon
Hi-ho (leng) hon
Hi-ho (leng) hon
Yang lang shun i nou
Yun shaun, yi nau lang nau
Na shaun fain
Hi-ho (leng) hon
Hi-ho (leng) hon
Hi-ho (leng) hon
Shaun fain
Nei shau fain

I wo bu huì he tiwen
I de le le e tianhou
I huì yong dianzi you, wo le le hou
Haun, au, lau, haun
Yong yong leng

Copyright: Kobalt Music Publishing Ltd.
Writer(s): Claire Elise Boucher
Videos
Close
Grimes - Sardaukar Levenbrech
grimes - sardaukar levenbrech
Grimes - Sardaukar Levenbrech
Grimes - Sardaukar Levenbrech
Grimes ~Sardaukar Levenbrech
Grimes - Sardaukar Levenbrech (Audio)
Grimes - Geidi Primes [Full Album]
Download SoundHound
The only App that can give you results through singing and humming search!
You can sing any song from this artist to help SoundHound users find it!